Chrome Wheels White

TWO 20 HOLLOW HUB, ONE 20 FRONT WHEEL 72 SPOKES WithDIAMOND WHITE WALL TIRES SET

TWO 20 HOLLOW HUB, ONE 20 FRONT WHEEL 72 SPOKES WithDIAMOND WHITE WALL TIRES SET
TWO 20 HOLLOW HUB, ONE 20 FRONT WHEEL 72 SPOKES WithDIAMOND WHITE WALL TIRES SET

TWO 20 HOLLOW HUB, ONE 20 FRONT WHEEL 72 SPOKES WithDIAMOND WHITE WALL TIRES SET

20 STEEL FRONT WHEEL 72 SPOKE 14G UCP 3/8 AXLE SINGLE WALL CHROME. 20 HOLLOW-HUB STEEL WHEEL 72 SPOKE 14G UCP BEARING 5/8IDX1-3/8OD SINGLE WALL CHROME. TUBE 20 X 1.75/1.95/2.125 33MM STANDARD SCHRADER/VALVE.

Size: 20 x 1.75/1.95/2.125. TIRE 20 X 2.125 WHITE WALL DIAMOND TREAD. Size: 20 x 2.125. 20 RIM STRIP 22MM WIDE BLACK.


TWO 20 HOLLOW HUB, ONE 20 FRONT WHEEL 72 SPOKES WithDIAMOND WHITE WALL TIRES SET