Chrome Wheels White

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITE DIAMOND TIRES

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITE DIAMOND TIRES
VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITE DIAMOND TIRES

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITE DIAMOND TIRES

Hub: Coaster KT Steel 3/8 Axle. Size: 26 x 2.125.


VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITE DIAMOND TIRES