Chrome Wheels White

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITE WALL TIRES

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITE WALL TIRES
VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITE WALL TIRES
VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITE WALL TIRES
VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITE WALL TIRES

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITE WALL TIRES

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET W/ WHITE WALL TIRES.


VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITE WALL TIRES