Chrome Wheels White

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITEWALL KNOBBY TIRES

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITEWALL KNOBBY TIRES
VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITEWALL KNOBBY TIRES

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITEWALL KNOBBY TIRES

Hub: Coaster KT Steel 3/8 Axle. Size: 26 x 2.125.


VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET With WHITEWALL KNOBBY TIRES