Chrome Wheels White

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET WithWHITEWALL EASY RIDE TIRES

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET WithWHITEWALL EASY RIDE TIRES
VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET WithWHITEWALL EASY RIDE TIRES

VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET WithWHITEWALL EASY RIDE TIRES
Hub: Coaster KT Steel 3/8 Axle. Size: 26 x 2.125.
VINTAGE LOWRIDER 26 144 SPOKE CHROME DAYTON RIM SET WithWHITEWALL EASY RIDE TIRES